Regulamin sklepu internetowego CocoGiovanna.pl

  1. Informacje o firmie

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem CocoGiovanna.pl, jest firma CocoGiovanna Joanna Bruś-Gorzkiewicz, 62-872 Godziesze Małe, Borek, ul. Pogodna 26 , REGON: 300454074 NIP: 6181844198

  1. Przyjmowanie zamówień

Sklep CocoGiovanna.pl prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia za pomocą strony internetowej www.cocogiovanna.pl przyjmowane są codziennie, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu, bądź innych czynników niezależnych od właściciela sklepu.

W sprzedaży znajdują się produkty branży odzieżowej i pokrewnej. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w sklepie internetowym CocoGiovanna.pl wypełniając prawidłowo dane rejestracyjne. Zakupione towary są wysyłane pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-14 dni roboczych od zaksięgowania należnej wpłaty za zamówione towary. W przypadku braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru/koloru/modelu, właściciel sklepu, bądź jego pracownik powiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU S.A. , która odpowiada za prawidłowy przebieg transakcji finansowych, istnieje jednak także możliwość dokonywania przelewów ręcznie na konto firmy CocoGiovanna.

  1. Ceny

Ceny podawane przy produktach są cenami uwzględniającymi podatek VAT. Jeśli przy produkcie nie widnieje informacja o powzięciu kosztów wysyłki na koszt właściciela sklepu,do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość jest uzależniona od wybranej formy dostawy. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą każdą ze stron transakcji.

  1. Faktury i paragony

Na wszelkie transakcje dokonywane na stronie www.CocoGiovanna.pl ,wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT . Dane do faktury Klient winien podać tuż po dokonanej transakcji.

 

 

 

  1. Czas dostawy

5.1. Zamówienia realizowane są w okresie od 1 do 14 dni roboczych.

5.2. Za czas realizacji zamówienia uznajemy okres od momentu nadania przesyłki przez sklep do momentu dostarczenia go do adresata.

5.3. Wszystkie zamówienia, realizowane są w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania kwoty na koncie właściciela sklepu

5.4. Towar dostarczamy na terenie Polski, w przypadku zamówień poza granicę kraju, termin realizacji może się wydłużyć oraz cena dostawy może być większa.

  1. Sposoby dostawy

Zamówienie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź poczty polskiej.

  1. Sposób płatności

Płatność ekspresowa – W sklepie CocoGiovanna.pl, płatności dokonywać może kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem firmy PayU.S.A.
Więcej informacji o tego typu płatnościach, uzyskać można przez stronę: http://serwis.platnosci.pl/platnosci/jak_to_dziala/jak_dzialaja_platnosci/

Przelew tradycyjny – można również dokonać tradycyjnego przelewu elektronicznego, bądź za pośrednictwem poczty polskiej, wysyłając pieniądze na rachunek , znajdujący się w zakładce „kontakt” na stronie www.cocogiovanna.pl.

  1. Gwarancja zwrotu

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin liczy się od dnia dostarczenia produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar musi być nieużywany, niezniszczony, czysty, posiadać oryginalnie zamocowane metki. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę (jeśli była wystawiona na życzenie klienta) oraz wypełniony formularzzwrotu. (kliknij, aby pobrać formularz)

  1. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres sprzedającego. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sprzedający zwraca kupującemu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony, w zależności od życzenia klienta, zostanie wymieniony na inny – pełnowartościowy (tego samego modelu) lub sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny reklamowanego produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Właściciel sklepu ma prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, jeśli uzna, że nie jest ona uzasadniona.

  1. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie wszystkich sporów dotyczących transakcji będzie się odbywać na gruncie prawa cywilnego przez Sąd właściwy według zasad ogólnych postępowania cywilnego.

Sklep internetowy CocoGiovanna.pl przyjmuje zwroty, ale nie wymienia produktów, jeśli przyczyną wymiany nie jest wina właściciela sklepu. Złożenie zamówienia w sklepie www.cocogiovanna.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 


Charity Fashion And Health Day 2016