………….……………, …………….…

Miejscowość Data

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Dana klienta (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon)

 

 

CocoGiovanna Joanna Bruś

Borek, ul. Pogodna 26

62-872 Godziesze Małe

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy sprzedaży towaru:

 

1. ..................................................................................................................

Swoją decyzję uzasadniam:

 

 

 

Załączniki:

 

□ Zamówienie numer: ………………………………

□ Paragon lub Faktura numer: ………………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………… zł (słownie: …………………………………………………)

na rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

Czytelny podpis klienta


Charity Fashion And Health Day 2016